Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ núm. 99, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana

RESOLUCIÓ núm. 99, de 28 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.
En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 28 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.– LÍDIA BARGAS MUSOY, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.


SEGON.- HELENA QUERAL CASTELLÀ escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.


TERCER.- JOAN FONT GASULLA escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Maresme, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.


QUART.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP LLOBET OLIVERAS, següent més votat de la circumscripció de càrrecs electes, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de LÍDIA BARGAS MUSOY.


CINQUÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat ÀDAM BERTRAN MARTÍNEZ, següent més votat de la circumscripció de càrrecs electes, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució d’HELENA QUERAL CASTELLÀ.


SISÈ.– En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JORDI SANCHO MORILLO, següent més votat de la circumscripció territorial de Maresme, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JOAN FONT GASULLA.


SETÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 28 de juny de 2023
La Sindicatura Electoral