Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 94  DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 94, d’1 de juny de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada l’1 de juny de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ:

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.- JORDI PESARRODONA CAPSADA, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de CATALUNYA CENTRAL ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata ISABEL VALLVÉ ALBIOL, següent més votat de la circumscripció territorial Catalunya Central, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI PESARRODONA CAPSADA

TERCER.- La candidata, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 1 de juny de 2023

La Sindicatura Electoral