Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 9

RESOLUCIÓ Núm. 9 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 9, de 16 d’octubre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la proclamació definitiva de les candidatures electorals.

En compliment de les disposicions dels articles 14.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 16 d’octubre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:


RESOLUCIÓ DE PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE LES CANDIDATURES ELECTORALS

PRIMER.- En compliment del que disposa l’article 14.4 del REAR s’ha resolt la proclamació definitiva de les candidatures electorals presentades que poden ser consultades al registre públic ubicat a l’espai ELECCIONS de la web del Consell per la República a l’apartat -CANDIDATS-.

SEGON.- Segons el que disposa l’article 15 del REAR el dia 17 d’octubre s’inicia la campanya electoral que finalitzarà a les 00:00hs del dia 29 d’octubre, data d’inici de les votacions.

Barcelona a 16 d’octubre de 2021
La Sindicatura Electoral