Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 87 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 87, de 4 d’abril de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució del membre titular Josep Ramon Barberà i Gomis

En compliment de les disposicions de l’article 6 punt 1 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a la composició dels membres de la Sindicatura Electoral i la seva substitució en cas de vacant o renúncia d’un membre titular, en sessió celebrada el 4 d’abril de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE

SUBSTITUCIÓ DEL MEMBRE TITULAR JOSEP RAMON BARBERÀ I GOMIS

ÚNIC.- En JOSEP RAMON BARBERÀ I GOMIS, membre titular de la Sindicatura Electoral ha presentat la seva renúncia que ha estat acceptada, tot agraint-li la seva dedicació i generositat en el desenvolupament de la seva tasca. En el seu lloc exercirà les seves funcions el membre fins ara suplent, MARTA MARTÍNEZ I GELLIDA.

Barcelona, a 4 d’abril de 2023

La Sindicatura Electoral