Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 85 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 85, de 29 de març de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 29 de març de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- MARIA MAS MONTROIG, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- MÒNICA GÓMEZ ENERO, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- MARIÀ RIERA LLAUGER, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Oriental, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

QUART.- JORDI ROSET XALET, escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Vallès Occidental-oest, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

CINQUÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAQUIM VALLÈS SEGARRA, següent més votat de la circumscripció territorial d’Alt Pirineu-Andorra, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA MAS MONTORIG.

SISÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat CRISTINA MARTÍN RICO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

SETÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat NOELIA LORENTE ROMANO, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Oriental, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIÀ RIERA LLAUGER.


VUITÈ.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat MONTSERRAT DOMINGO MORATÓ, següent més votat de la circumscripció territorial del Vallès Occidental-oest, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JORDI ROSET XALET.

NOVÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR, hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 29 de març de 2023
La Sindicatura Electoral