Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 83 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ Núm. 83 , de 27 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 27 de febrer de 2023 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- SARA BARNÉS ARNAUS, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Camp de Tarragona, ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN ANTON FONT MONTCLÚS, següent més votat de la circumscripció territorial de Camp de Tarragona , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de SARA BARNÉS ARNAUS.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 27 de febrer de 2023

La Sindicatura Electoral