Butlletí oficial del Consell per la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 76 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 76, de 18 de gener de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 18 de gener de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.-MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Nou Barris-Sant Andreu ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat XAVIER ARMENGOL GONZÁLEZ-ROTHVOSS, següent més votat de la circumscripció territorial de Nou Barris- Sant Andreu, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MARIA ISABEL MUNTANÉ ZAFRA.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 23 de gener de 2023
La Sindicatura Electoral