Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 75 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 75, de 16 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació dels resultats de la consulta a Iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”

La Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta estableix el caràcter supletori del Reglament Electoral en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en ell. No estant previst en el RMC el mecanisme de publicació del resultats de la consulta, en aplicació supletòria de les disposicions de l’article 20 i 21 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) i atesa la Resolució núm. 10 de data 20 d’octubre de 2021 d’aquesta pròpia Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA A INICIATIVA DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA FORMULADA AMB EL NOM: REFERENDAMENT DEL REGISTRE CIUTADÀ DEL CODI GENERAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA APROVAT EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2022

PRIMER.- En complimentdel que disposa l’article 20 apartat 1 del REAR en relació a la Resolució núm. 10 de 20 d’octubre de 2021, en el dia d’avui es fa públic els resultats obtinguts per la consulta a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022en cada una de les circumscripcions electorals existents, on, a la pregunta “Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?els inscrits han votat:

  ParticipacióNoAbstencióBlanc
Districte ElectoralCensVots%Vots% VotsVots% VotsVots% VotsVots% Vots
mon1645432,613990,712,3336,9800
unioEuropea2135753,517498,6711,330000
catalunyaNord359174,7417100000000
altPirineuAndorra1147302,62279013,3326,6700
paisValenciaFranja5188416,228095,2422,3822,3800
penedes52191903,6417994,2142,1173,6800
baixLlobregat51852144,1321299,070020,9300
terresEbre1310523,975096,1511,9211,9200
gracia30311163,8311296,5521,7210,8610,86
hortaGuinardo29281023,489896,0832,9410,9800
sarriaSantGervasi2213743,347398,65000011,35
vallesOccidentalEst42441633,8415796,3231,8431,8400
barcelonesNord1617804,957796,2511,2522,500
vallesOccidentalOest55862624,6925597,3331,1541,5300
campTarragona44821773,9517699,440010,5600
lleida37781443,8114097,2221,3921,3900
nouBarrisSantAndreu2009763,786788,1656,5845,2600
santMarti2198904,098796,670033,3300
ciutatVellaEixample53762304,2819886,093013,0420,8700
vallesOriental49352014,0719597,0141,992100
santsMonjuicLesCorts33111303,9312495,3853,8510,7700
catalunyaCentral79012873,6327595,8220,793,1410,35
maresme60442464,0722189,84166,572,8520,81
girona115444473,8743196,4251,1292,0120,45
illesBalears561325,73093,750026,2500
lHospitaletLlobregat860343,953397,0612,940000
indefinit46961,28583,3300116,6700
            
Total Recompte9060535953,97%343295,28%922,55%711,97%70,19%

La resposta “SI” ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels participants.

SEGON.- Els sistema ha garantit la legitimitat del votant, que el seu vot ha estat secret i que només s’ha votat una vegada i dins el termini de votació.

La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és la següent:

{

digest: “Qkem2c42axF6Dse6BY/LKpwIQSHyocEW/HjXD3OivV8=”,

digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:696537}”,

strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,

sequenceNo: 696537

}

I l’equip tècnic del Consell de la República ha certificat que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.

Barcelona, a 16 de desembre de 2022

La Sindicatura Electoral