Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució num. 6 del Govern del Consell de la República

En data diumenge 18 de setembre de 2022, va tenir lloc el ple ordinari de l’Assemblea de Representants en la que es va aprovar el Codi General del Consell de la República. El Codi General del Consell de la República, recull en la seva Disposició Transitòria, Primera, amb el nom d'”Entrada en vigor”, que el Codi General del Consell entrarà en vigor de manera provisional l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea de Representants. Afegint, que haurà de ser referendat pel cens del Registre Ciutadà, en el termini màxim dels tres mesos posteriors. El Govern del Consell, legitimat per les funcions que l’hi atorga l’article 6 del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC), per iniciativa pròpia i per mandat de l’Assemblea de Representants:

Acorda sol·licitar d’acord amb l’establert a l’article 11 del RMC, la celebració d’una Consulta de caràcter vinculant, d’acord amb el que estableix l’article 7.1.a) del RMC amb Article 9, del Reglament Fundacional, on es defineix l’àmbit temàtic funcional del Consell. (Reglament vigent a l’emparament de la Disposició Transitòria cinquena del Codi General) per donar compliment en la seva Disposició Transitòria, Primera, amb el nom d'”Entrada en vigor”, que el Codi General del Consell. 

En complimentem de l’establert en l’article 11 del RMC, el nom de la consulta és, “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”.

La pregunta de la Consulta és: Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?

Sent les respostes possibles, SI / NO / ABSTENCIÓ

El cens a consultar és el cens dels registrats i el vot mínim per considerar aprovada una opció, la majoria absoluta dels participants.

Les dates proposades per la consulta són des del divendres 9 de desembre a les 10 h fins al divendres 16 de desembre a les 10 h.

Govern del Consell

23 de novembre 2022