Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 57 DE LA SINDICATURA ELECTORAL


RESOLUCIÓ núm. 57, de 19 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.- NEUS PAYEROL GRÀCIA, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de MARESME ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JAUME PLANAS BOSCHMONART, següent més votat de la circumscripció territorial de MARESME , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de NEUS PAYEROL GRÀCIA.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 19 d’octubre de 2022
La Sindicatura Electoral