Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 5 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta

El Registrat amb ID W- 537-21865  va dur a terme la presentació de la  proposta de Consulta  d´iniciativa popular número 12 formulada amb el nom “Compatibilitat / incompatibilitats del President del Consell per la República Catalana“.

Sent  la pregunta de la Consulta : “ Creus que el càrrec del president el Consell per la República  Catalana ha d’ésser compatible  amb ostentar  el càrrec de President, secretari General  o qualsevol altre càrrec d’un partit polític registrat dins l’àmbit  territorial de l’estat Español?“

Un cop verificades les característiques  pròpies  de la Consulta i considerada l´adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda , la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució número 32 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República, de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització  expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell, en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ  de la Consulta en base al següent fonament: 

En data 13 de Febrer del 2022, es va sotmetre a votació de l’Assemblea de Representants la Proposta de Resolució “Proposta de desvinculació del legítim president a l’exili Carles Puigdemont i Casamajó de la presidència de Junts”, sent el contingut de mateixa sobre la compatibilitat o no del càrrec de President del Consell de la República amb qualsevol altre càrrec en un partit polític i sent el resultat de la votació la NO aprovació de la proposta de resolució, amb un 80,53% de suport.