Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 45 DE LA SINDICATURA ELECTORAL

RESOLUCIÓ núm. 45, de 14 de setembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República
Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de
l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 14 de setembre de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA

PRIMER.- M A R I A C A N D E L À R I A P U I G S O L E R , e s c o l l i d a representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de VALLÈS OCCIDENTAL-OEST ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata ABIGAIL MONELLS HERNÁNDEZ, següent més votat de la circumscripció territorial VALLÈS OCCIDENTAL-OEST, com a representant electe de l’Assemblea de Representants
del Consell per la República en substitució de MARIA CANDELÀRIA PUIG SOLER.

TERCER.- La candidata, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.


Barcelona, a 14 de setembre de 2022
La Sindicatura Electoral