Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 4

RESOLUCIÓ Núm. 4 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 4, de 28 de setembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a l’aprovació del cens electoral.

En compliment de les disposicions de l’article 10.4 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, amb l’assistència dels seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent.

RESOLUCIÓ

PRIMER.- El dia 19 de setembre de 2021, N’AS.L.M presenta escrit demanant: “Voldria canviar la meva pertinença al CxR de Gràcia pel CxR de Sant Feliu de Guíxols, és la meva segona residència i és on faig activisme”.

SEGON.- Segons l’article 9.4 del REAR la inscripció d’una persona en el Cens Electoral ha d’indicar la circumscripció territorial en la qual s’integra i que es determina segons el lloc de residència.
Per tant, sent el seu lloc de residència a Gràcia, el domicili que figurarà en el seu cens electoral haurà de ser a Gràcia i s’integrarà en la circumscripció territorial que li pertoqui per lloc de residència.

TERCER.- Respecte a la pertinença de les persones inscrites en el Consell per la República a un Consell Local o a un altre, en ser una qüestió que queda totalment a la voluntat de cada inscrit, es pot produir en qualsevol moment el canvi d’un Consell Local a un altre sense que això impliqui en cap cas una modificació de les dades del cens de la persona inscrita.

Barcelona, el 28 de setembre de 2021.
La Sindicatura Electoral