Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 27 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 27, de 21 de d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 16 de març de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- DOLORS FELIU TORRENT, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de Sant Martí ha presentant, per motius personals,  la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació de la candidata BÀRBARA VIDAL GAYA, següent més votada de la circumscripció territorial de SANT MARTÍ, com a representant electe de l Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de DOLORS FELIU TORRENT

TERCER.- La candidata, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 21 d’abril de 2022

La Sindicatura Electoral