Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm. 2 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta

El Registrat amb ID Q-449-21079 va dur a terme la presentació de la proposta de Consulta d´iniciativa popular número 4 formulada amb el nom “Incompatibilitats de la Presidència del Consell per la República”.

Sent la pregunta de la Consulta: “Hauria de ser incompatible el fet d’ostentar càrrecs orgànics en la Direcció d’un partit polític i ser, alhora, President del Consell per la República?”

Un cop verificades les característiques pròpies de la Consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa resolució 19 de la Sindicatura, mitjançant Resolució numero 32 de 23 de maig de 2022, va acordar donar trasllat al Govern del Consell de la República, de la Consulta plantejada a fi de que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació.

El Govern del Consell en exercici de les seves funcions recollides en l’article 4.2, DENEGA L’AUTORITZACIÓ de la Consulta d’acord al següent fonament: 


En data 13 de Febrer del 2022, es va sotmetre a votació de l’Assemblea de Representants la Proposta de Resolució “Proposta de desvinculació del legítim president a l’exili Carles Puigdemont i Casamajó de la presidència de Junts”, sent el contingut de la mateixa sobre la compatibilitat o no del càrrec de President del Consell de la República amb qualsevol altre càrrec en un partit polític i sent el resultat de la votació la NO aprovació de la proposta de resolució, amb un 80,53% de suport.