Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm.18

RESOLUCIÓ Núm.18 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm.18, de 8 d’abril de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució del membre titular Teresa Vallverdú i Baró

En compliment de les disposicions de l’article 6 punt 1 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a la composició dels membres de la Sindicatura Electoral i la seva substitució en cas de vacant o renúncia d’un membre titular, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2022 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ DE

SUBSTITUCIÓ DEL MEMBRE TITULAR TERESA VALLVERDÚ I BARÓ

ÚNIC.- Na TERESA VALLVERDÚ I BARÓ, membre titular de la Sindicatura Electoral ha presentat la seva renúncia que ha estat acceptada, tot agraint-li la seva dedicació i generositat en el desenvolupament de la seva tasca. En el seu lloc exercirà les seves funcions el membre fins ara suplent, ANTONI FITÓ I BAUCELLS.

Barcelona, a 8 d’Abril de 2022

La Sindicatura Electoral