Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm.16 

RESOLUCIÓ núm.16, de 16 de març de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 16 de març de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- MARINA FOLGUERA I BRUNÉS, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de la RESTA DEL MÓN ha presentant, per motius personals,  la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat ALFONSO LORENTE GÓMEZ, següent més votat de la circumscripció territorial de la RESTA DEL MÓN, com a representant electe de l Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de MARINA FOLGUERA I BRUNÉS

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 16 de març de 2022

La Sindicatura Electoral