Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 15

RESOLUCIÓ núm. 15, de 9 de desembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 9 de desembre de 2021 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT RENÚNCIA

PRIMER.- L.P.B., escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de l’ALT PIRINEU ARAN I ANDORRA ha presentat, per motius personals, la renúncia a càrrec seu.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat A.C.R., següent més votat de la circumscripció territorial ALT PRINIEU ARAN I ANDORRA, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de L.P.B.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 9 de desembre de 2021
La Sindicatura Electoral