Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ NÚM. 114 DE LA SINDICATURA DEL CONSELL DE LA REPUBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 114 de 3 de maig de 2024, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació definitiva dels representants d’Europa i la Resta del Món.

D’acord amb allò que s’estableix en el Decret 5/2024, article 3.1, sobre el calendari del procediment electoral per les eleccions a representants de l’Assemblea Territorial per a la circumscripció d’Europa i per a la circumscripció de la Resta del món, els sotasignats, membres de la sindicatura Electoral, en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2024, amb l’assistència dels seus membres titulars, han adoptat, per unanimitat, la següent

RESOLUCIÓ

Resultat i proclamació dels representants de les circumscripcions d’Europa i de la Resta del Món

Fet l’escrutini general, en data 29 d’abril de 2024, conformement al certificat emès per la Àrea Tècnica, la qual inclou:

Certificat emès per la Coordinadora general adjunta de l’Àrea Tècnica, de 29 d’abril de 2024, segons el qual a les 12:00 h (CET) s’ha procedit a tancar les urnes i tot seguit s’ha iniciat el recompte de vots de les eleccions.

La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de la  cadena de blocs, és la següent:

blockAddress: {
strandId: “AohDc64KKvJ7B4zJ4DdDQf”,sequenceNo: 1411440
},
hash: {{rtYbVVSif1H3YVVokEEOUg9MGxhlvgGneBDmZIBBRJ0=}},data: { convocatoria: “EleccioRepIntAT042024”,digestType: “finalVotacio”, digest: {
digest: “cERiZvG9seYE9rIBkD6nr+eP9V76Ytu1YcRcsViR7Hc=”, digestTipAddress: “{strandId:\”AohDc64KKvJ7B4zJ4DdDQf\”,sequenceNo:1411437}”,strandId: “AohDc64KKvJ7B4zJ4DdDQf”,
sequenceNo: 1411437
}
},
metadata: {
id: “GE2layj95nY8Yj3vPcp7g3”,version: 0, txTime: 2024-04-29T17:20:52.561Z,
txId: “JJfdNeZM6UC5QSSFbZvPzL”

Han pogut certificar que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i, per tant, s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i es pot auditar.

El resultat de la votació ha estat:

Districte electoralVotantsVots%Ignasi Vich%Blanc%
Resta del món1822150,8215100,0000,00
Districte electoralVotantsVots%Rosa Miró%Blanc%
Unió Europea2109351,663291,4338,57

En els dos dies posteriors a la realització de l’escrutini, dies 1 de maig i fins les 9:00 h del 3 de maig de 2024, no s’ha presentat cap reclamació davant aquesta Sindicatura, per part dels candidats.

D’acord amb les disposicions del Decret 5/2024 de convocatòria d’eleccions a representants de l’Assemblea Territorial per la circumscripció d’Europa i per la circumscripció de la Resta del Món, s’acorda proclamar definitivament com a representant de l’Assemblea Territorial d’Europa la senyora Rosa Miró i Borràs, ID Ciutadà R-732-21395 i com a representant de la circumscripció de la Resta del Món a Ignasi Vich i Enrich, ID Ciutadà F-440-21657

Així mateix, s’acorda comunicar formalment a la senyora Rosa Miró i Borràs i al senyor Ignasi Vich i Enrich el resultat de les eleccions, fent-los saber que disposen de dos dies des d’aquesta proclamació per acceptar el càrrec.

A aquest efecte, s’acorda informar a la senyora Miró i al senyor Vich que podran fer la comunicació d’acceptació o renúncia al càrrec de representants de les circumscripcions per les quals han estat escullits, mitjançant correu electrònic a l’adreça: sindicatura@consellrepublica.cat .

3 de maig de 2024

Sindicatura Electoral