Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ NÚM. 111 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ núm. 111 de 30 de gener de 2024, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la ratificació de les candidatures presentades a l’elecció de la presidència del Consell.

D’acord amb allò que disposa el Capítol V, article 7 de les disposicions del Codi de Desplegament relatiu al President del Consell de la República, la Sindicatura Electoral, en la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2024, amb l’assistència dels seus membres titulars, han adoptat, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

Ratificació de les candidatures presentades.

Únic. Finalitzat el període de presentació de candidatures a les 9:00 h del dia 30 de gener de 2024, atès que no és necessari exhaurir el període de notificació per posar en relleu a les candidatures les possibles irregularitats i la seva rectificació, ja que no se n’objectiva cap i s’admeten les tres candidatures, es ratifiquen les següents, per ordre de presentació:

Lluís Felipe Lorenzo Garcia, ID Ciutadà: V-048-21869
Carles Puigdemont i Casamajó, ID Ciutadà: F-630-21365
Jordi Castellà Andrés, ID Ciutadà: X-348-21795 30 de gener de 2024

Sindicatura Electoral