Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ núm. 100 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.

RESOLUCIÓ núm. 100, de 10 de juliol de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per vacant.


En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 amb relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 10 de juliol de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER VACANTS
PRIMER
.- JOSEP LLOBET OLIVERAS va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes en substitució de LIDIA BARGAS MUSOY en Resolució núm. 99 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

SEGON.- ÀDAM BERTRAN MARTÍNEZ va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de càrrecs electes en substitució d’HELENA QUERAL CASTELLÀ en Resolució núm. 99 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

TERCER.- JORDI SANCHO MORILLO va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de Maresme en substitució de JOAN FONT GASULLA en Resolució núm. 99 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

QUART.- XAVIER GUASCH GAROLERA va ser proclamat representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció de Vallès Oriental en substitució de MÓNICA GÓMEZ ENERO en Resolució núm. 98 d’aquesta Sindicatura de data 28 de juny de 2023.

CINQUÈ.- Publicades dites proclamacions i notificades als interessats, ha transcorregut el termini d’acceptació del càrrec que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR sense que el cap d’ells hagi procedit a la seva acceptació, motiu pel qual els càrrecs han quedat vacants.

SISÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat SERGI PEDRET LLAURADÓ, següent més votat de la circumscripció territorial de càrrecs electes, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de LIDIA BARGAS MUSOY

SETÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN RAMON VECIANA MARTÍNEZ, següent més votat de la circumscripció territorial de càrrecs electes, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució d’ HELENA QUERAL CASTELLÀ

VUITÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat DAVID FARELL GARRIGÓS, següent més votat de la circumscripció territorial de Maresme , com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JOAN FONT GASULLA

NOVÈ.- En el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP JANÉ PUGET, següent més votat de la circumscripció territorial de Vallès Oriental, com a representant de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de MÒNICA GÓMEZ ENERO.

DESÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 10 de juliol de 2023 La Sindicatura Electoral