Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Resolució núm.1 del Govern del Consell relativa a proposta de Consulta

En data 2 de juny de 2022, va tenir lloc la publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República de la Resolució núm. 35, de 31 de maig de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República, relativa a l’autorització de la celebració de la Consulta d Iniciativa Popular formulada amb el nom: “Jocs Olímpics al Pirineu”. Establint en el seu punt Quart : “s’autoritza la realització de la consulta que haurà de tenir lloc des de les 10:00hs del dia 25 de juny fins a les 10:00h del dia 2 de juliol.”


En data 23 de juny de 2022 es va publicar al Butlletí oficial del Consell per la República, l’Acord de Govern de la mateixa data, a l’entendre que s’havia produït una modificació substancial en les raons per les quals s’ havia arribat a un acord amb la Sindicatura amb les dates de la Consulta, el que requeria la suspensió de la mateixa.

Tot i la suspensió acordada, fent prevaldre els drets de la proposant, s’ estableixen com a noves dates de la realització de la consulta, des de les 10:00h del dia 18 d’octubre de 2022 a les 10:00h del dia 25 d’ octubre de 2022. I es fixa l’ àmbit territorial o sectorial del cens a consultar, la totalitat dels ciutadans registrats al Consell per la República, d’acord amb el contingut de la proposta de consulta d’iniciativa popular “Jocs Olímpics al Pirineu” ; recollit al punt cinquè de la Resolució número 24 de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana.

DONANT EL GOVERN DEL CONSELL LA CONSULTA PER CONVOCADA, tal com preveu article 11.9 del Reglament de Mecanismes de Consulta.