Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Renovació dels dos membres suplents de la Sindicatura Electoral

Renovació dels dos membres suplents de la Sindicatura Electoral aprovat al ple de l’Assemblea de Representants del 15 de juliol del 2023.

Per acord del ple de l’Assemblea de Representants del Consell de la República de 15 de juliol del 2023, s’han elegit, d’acord amb l’article 611.4 del Codi General del Consell, els següents membres suplents de la Sindicatura Electoral, en substitució de la Marta Martínez i Gellida, i en Toni Fitó i Baucells:

  • Marc Alomà i Suñol
  • Mireia Casals i Isart

La vigència del mandat segons l’article del Codi General 611. 5 a efectes de còmput es de 4 anys (dies naturals) des del dia del nomenament