Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 2/2024 de Convocatòria d’eleccions a la presidència del Consell de la República

Decret 2/2024, del 15 de gener de 2024, de convocatòria d’eleccions a la presidència del Consell de la República, de conformitat amb el que disposa l’article 4.3 del Codi General, ratificat el desembre del 2023. 

Decreta:

Article 1

Convocatòria

Es convoquen eleccions a la presidència del Consell, que se celebraran des del dijous 15 de febrer a les 9 h fins al dilluns 19 de febrer a les 9 h.

Article 2

La Sindicatura Electoral

La Sindicatura Electoral està integrada per tres membres titulars i dos suplents, escollits entre juristes o politòlegs experts en processos electorals i de participació ciutadana. Els membres suplents exerceixen les seves funcions únicament en cas de vacant definitiva d’un membre titular. 

Els membres titulars i suplents han estat nomenats pel Govern del Consell de la República, en la sessió ordinària del 12 de gener, segons les atribucions que li atorga el Codi General.

Decret 1/2024.

Article 3

Resultats i proclamació del president/a

La Sindicatura Electoral farà públics els resultats en un termini màxim de 24 hores després de la finalització de les votacions. La persona guanyadora de les eleccions ha d’acceptar el càrrec dins dels dos dies posteriors a la seva proclamació.

1- Calendari de les diverses fases del procediment electoral:

– Inici del procés electoral: dilluns 15 de gener a través de la convocatòria electoral.
– Presentació de candidatures: a partir de la convocatòria electoral hi ha un termini de quinze (15) dies, fins a les 9 h del matí del 30 de gener per presentar candidatures.
– Ratificació de les candidatures: a partir de les 9 h del matí del 30 de gener i fins al 3 de febrer hi ha un termini de cinc (5) dies per fer avinent a les candidatures les possibles irregularitats i la seva rectificació si s’escau.
– Publicació de les candidatures presentades i ratificades: diumenge 4 de febrer.
– Campanya electoral: deu (10) dies de campanya electoral des del dilluns 5 de febrer fins al dimecres 14 de febrer.
– Eleccions a la presidència del Consell: se celebraran des del dijous 15 de febrer a les 9 h fins el dilluns 19 de febrer a les 9 h. 
– Escrutini i publicació dels resultats: en un termini màxim de vint-i-quatre hores després de la finalització de les votacions la Sindicatura Electoral ha de fer l’escrutini general i fer públics els resultats. El termini acaba el dimarts 20 de febrer a les 9 h.
– Presentació de reclamacions per part de les persones candidates. Des del dimecres 21 al dijous 22 de febrer els candidats poden presentar reclamacions a la Sindicatura Electoral sobre els resultats.
– Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva del/la President/a. La Sindicatura Electoral ha de resoldre les reclamacions en els dos dies posteriors a la seva presentació i ha de proclamar definitivament el/la president/a del Consell de la República el dissabte 24 de febrer.

Totes les resolucions i tràmits es publicaran al web del Consell de la República i aquest servirà com a mecanisme de notificacions.

2- Procediment

Les votacions es realitzaran electrònicament a través de l’app o del web del Consell, des del perfil ciutadà de cada registrat i a l’espai habilitat per a aquestes eleccions.

3- Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell, és a dir, a les 00:00 h del 15 de gener del 2024.


15 de gener de 2024
Govern del Consell de la República