Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 1/2023, sobre la remodelació del Govern del Consell.

Decret 1/2023, de 3 d’abril del 2023, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell de la República d’acord amb l’article 321, apartat c) del Capítol II del Codi General del Consell de la República
Decreto:
Article 1
Nomenar el Sr. Toni Comín i Oliveres, Vicepresident del Govern del
Consell.
Article 2
Nomenar el Sr. Lluís Puig i Gordi, responsable de Cultura.
Article 3
Nomenar el Sr. Antoni Castellà i Clavé, Portaveu i responsable de la
relació amb els partits i la societat civil.
Article 4
Nomenar la Sra. Montserrat Corrons i Boix, responsable de la
coordinació amb els Consells Locals del Principat.
Article 5
Nomenar el Sr. Guillem Fuster i Usas, responsable de la relació amb les
Institucions municipals.
Article 6
Nomenar la Sra. Carme García Suárez, responsable de la relació amb les
Estructures territorials dels Països Catalans, excepte les del Principat.
Article 7

Nomenar la Sra. Mercè Jou i Torras, responsable de la coordinació amb
els Òrgans interns.
Article 8
Nomenar el Sr. Lluís Llach i Grande, Conseller polític.
Article 9
Nomenar la Sra. Aurora Madaula Giménez, responsable d’Acció
Internacional.
Article 10
Nomenar la Sra. Teresa Vallverdú i Baro, responsable de la relació amb
els partits i la societat civil.

Waterloo, 3 d’abril del 2023
Carles Puigdemont i Casamajó
President del Consell de la República