Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Decret 1/2022

Decret 1/2022, de 8 d’abril, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres del Govern del Consell per la República.

Els articles 332.2 i 332.3 del Dictamen 1/2022, del 15 de febrer, estableixen la composició i el nomenament i cessament del Govern. 

Igualment, l’article 335 del Dictamen 1/2022, del 15 de febrer, fa referència al vicepresident o vicepresidenta del Govern. De conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

Nomenar el senyor Antoni Comín i Oliveres com a Vicepresident

Article 2

Nomenar el senyor Antoni Castellà i Clavé com a Responsable de Relacions amb l’Assemblea de Representants i de Relacions Institucionals

Article 3

Nomenar la senyora Aurora Madaula i Giménez com a Responsable d’Acció Política Interior

Article 4

Nomenar la senyora Teresa Vallverdú i Baró com a Responsable de Desplegament Reglamentari

Article 5

Nomenar la senyora Monserrat Corrons i Boix com a Responsable de Suport als Consells Locals

Article 6

Nomenar la senyora Carme García Suárez com a Responsable de Coordinació de les Delegacions dels Països Catalans

Article 7

Nomenar la senyora Neus Torbisco Casals com a Responsable d’Acció Internacional

Article 8

Nomenar al senyor Guillem Fuster i Usas com a Responsable d’Acció Econòmica i Secretari de Govern

Article 9

Nomenar el senyor Lluís Puig i Gordi com a Responsable d’Acció Cultural

Article 10 

Nomenar el senyor Lluís Llach i Grande com a conseller polític

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Consell per la República.

Ribesaltes, 8 d’abril de 2022

Carles Puigdemont i Casamajó

President del Consell per la República