Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Codi General del Consell de la República Catalana

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el diumenge, 18 de setembre de 2022. Revisió i edició del 19 d’octubre. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi General del Consell de la República Catalana