Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

Codi de Consells Locals i Estructures Territorials

Text definitiu, esmenat i aprovat en ple ordinari de l’Assemblea de Representants el dissabte, 04 de març de 2023. Revisió i edició del 17 de març. Vist i plau, La Presidenta de la Mesa de l’Assemblea de Representants.

DOCUMENT: Codi de Consells Locals i Estructures Territorials