Butlletí oficial del Consell de la República Catalana

image_pdf

RESOLUCIÓ Núm. 82 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA

RESOLUCIÓ nº 82, de 24 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 24 de febrer de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- JÚLIA BALÉS NOGUÉ, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Girona, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- SALVADOR PONS RIBOT escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Girona, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat OCTAVI CASELLAS GISPERT, següent més votat de la circumscripció territorial de Girona , com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JÚLIA BALÉS NOGUÉ.

QUART.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP CAMPMAJÓ CAPARRÓS, següent més votat de la circumscripció territorial de Girona , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de SALVADOR PONS RIBOT

CINQUÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 24 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral