Codi de Desplegament relatiu a l’Assemblea de Legislació Republicana


 

D’acord amb el que preveu l’article 4.3 del Codi General del Consell de la República Catalana, el Govern del Consell, en sessió ordinària del dia 20 de maig del 2024, ha aprovat el següent Codi de Desplegament.

DOCUMENT: Codi de Desplegament relatiu a l’Assemblea de Legislació Republicana


Codi de Desplegament relatiu al Govern del Consell de la República


 

D’acord amb el que preveu l’article 4.3 del Codi General del Consell de la República Catalana, el Govern del Consell, en sessió ordinària del dia 20 de maig del 2024, ha aprovat el següent Codi de desplegament.

DOCUMENT: Codi de Desplegament relatiu al Govern del Consell de la República