RESOLUCIÓ Núm. 13 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 13, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 44 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 5 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon.- La Sindicatura Electoral ,mitjançant la Resolució número 71 de data 28 d’octubre de 2022 , un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA , la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 44 formulada:

-Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 5bis

-Pregunta de la Consulta: Creus que la zona de l’Ortoll s’ha de convertir en un parc natural urbà?

-Respostes possibles de la consulta: si / no

-Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú

-Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 12 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 12, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 43 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 4 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 70 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 43 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 4 bis

-Pregunta de la Consulta: Cal que l’Ajuntament assumeixi i es comprometi amb la sobirania fiscal i l’executi?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 11 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 11, de data 28 de febrer del 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 42 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 3bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 69 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer .- El Govern, en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 42 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 3 bis

-Pregunta de la Consulta: Creus que l’Ajuntament ha d’invertir més recursos en la neteja de la via pública? Per exemple, ampliar les zones de contenidors, augmentar la freqüència de recollida de les escombraries, etc.?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h
 • Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart .- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 10 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 10, de data 28 de febrer de 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 41 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 2 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon .- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 68 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer .- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA , la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 41 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 2 bis

-Pregunta de la Consulta: Consideres que l’Ajuntament ha de ser més estricte en planificar i assegurar la convivència de bicicletes-patinets-vianants, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h

-Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart .- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 9 DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

Resolució núm. 9, de data 28 de febrer de 2023, del Govern del Consell de la República Catalana relativa a la Proposta de Consulta instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 40 formulada amb el nom: “Assaig de participació ciutadana. 1 bis”.

Primer.- L’article 6 punt b) del Reglament de Mecanismes de Consulta atorga legitimitat a les Juntes dels Consells Locals per endegar un procés participatiu per qüestions que són pròpies del seu àmbit territorial.

Segon.- La Sindicatura Electoral, mitjançant la Resolució número 67 de data 28 d’octubre de 2022, un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerada l’adequació al Reglament de Mecanismes de Consulta de la proposta rebuda, la Sindicatura, en virtut del que disposa l’article 4.2 del RMC i de la mateixa Resolució núm. 19 d’aquesta Sindicatura Electoral ha ACORDAT DONAR TRASLLAT AL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA de la consulta plantejada a fi que s’obtingui la necessària autorització.

Tercer.- El Govern en l’exercici de les seves funcions, AUTORITZA, la consulta no vinculant, instada pel Consell Local de Vilanova i la Geltrú núm. 40 formulada:

 • Nom de la Consulta: Assaig de participació ciutadana. 1 bis

-Pregunta de la Consulta: Estàs d’acord en que l’Ajuntament de Vilanova programi un reglament per fer un sistema de consultes vinculants de manera regular a tots els ciutadans per temes d’interès local?

 • Respostes possibles de la consulta: si / no
 • Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Local dels registrats a Vilanova i la Geltrú
 • Previsions de calendari de realització: des del dia 11/03/2023 a les 9 h fins al 26/03/2023 a les 20 h – Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50% dels vots+1.

Quart.- Un cop autoritzada la consulta, el Govern acorda donar trasllat d’aquesta Resolució al proposant, així com indicacions a qui correspongui perquè s’habiliti al mecanisme tècnic de Consultes amb les característiques que han estat proposades i aprovades. I instruccions a qui correspongui per tal que es doni a conèixer la consulta i les seves característiques als membres del cens pertinent.

Barcelona, a 28 de febrer de 2023


RESOLUCIÓ Núm. 83 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ Núm. 83 , de 27 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia

En compliment de les disposicions de l’ article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació a les competències que li son pròpies a aquesta Sindicatura en quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 27 de febrer de 2023 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ 

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT PER RENÚNCIA 

PRIMER.- SARA BARNÉS ARNAUS, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Camp de Tarragona, ha presentant, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- En complimentdel que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOAN ANTON FONT MONTCLÚS, següent més votat de la circumscripció territorial de Camp de Tarragona , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de SARA BARNÉS ARNAUS.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’ article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 27 de febrer de 2023

La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 82 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ nº 82, de 24 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la substitució de representants per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació a l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) amb relació a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura pel que fa a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 24 de febrer de 2023 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS PER RENÚNCIA

PRIMER.- JÚLIA BALÉS NOGUÉ, escollida representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Girona, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

SEGON.- SALVADOR PONS RIBOT escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell de la República per la circumscripció territorial de Girona, ha presentat, per motius personals, la renúncia al seu càrrec.

TERCER.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat OCTAVI CASELLAS GISPERT, següent més votat de la circumscripció territorial de Girona , com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de JÚLIA BALÉS NOGUÉ.

QUART.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat JOSEP CAMPMAJÓ CAPARRÓS, següent més votat de la circumscripció territorial de Girona , com a representant electe de l’ Assemblea de Representants del Consell de la República en substitució de SALVADOR PONS RIBOT

CINQUÈ.- Els candidats, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR hauran de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 24 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 81 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA


 

RESOLUCIÓ núm. 81, de 15 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 47 formulada amb el nom: “Percentatge per aprovar consultes”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC pel que fa a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Percentatge per aprovar consultes”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Percentatge per aprovar consultes

b) Pregunta de la Consulta: El vot mínim per aprovar una consulta ha de ser de l’1% (igual que a Suïssa)

c) Respostes possibles de la consulta:
– Sí
– No
d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots els inscrits

e) Previsions de calendari de realització: Quant més aviat millor

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 1

SEGON.- Acomplerts els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 9 del RF en la redacció actual de l’article 351 del Codi General atès que es pretén consultar sobre una actuació que el Govern del Consell pot impulsar dins l’exercici de la seva potestat reglamentària.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial.

L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i els més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.

En aquest cas la pregunta formulada reuneix els requisits exposats perquè està formulada en indicatiu i no conté subordinada.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots els inscrits” s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.

La consulta no compleix el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles atès que la pregunta té dues respostes possibles i es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb l’1% dels vots perquè és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes totalment incompatibles entre si. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement fa referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no compleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 15 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral


RESOLUCIÓ Núm. 80 DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA CATALANA.


 

RESOLUCIÓ núm. 80, de 15 de febrer de 2023, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proposta de Consulta d’Iniciativa Popular núm. 46 formulada amb el nom: “Acord amb SNP ESCÒCIA”.

Segons la Resolució núm. 19 sobre la interpretació del Reglament de Mecanismes de Consulta en relació amb el procediment de les consultes d’iniciativa popular i en compliment de les disposicions de l’article 8 punt 1 amb relació a l’article 9 apartats a) i b) del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC) respecte a les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a garantir la transparència, l’objectivitat i el principi d’igualtat en tot el desenvolupament dels processos de participació ciutadana i democràcia directa previstos en el RMC, i més concretament d’acord amb l’article 11 punts 2, 3, 5 i 6 del RMC quant a la necessitat de verificar la legitimació  dels proposants i l’adequació  temàtica, funcional, territorial i procedimental de qualsevol proposta de consulta que es formuli, en sessió celebrada el 15 de febrer de 2023 la Sindicatura Electoral i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR: “Acord amb SNP ESCÒCIA”

PRIMER.- Comprovada la legitimació del proposant, la proposta conté les dades establertes de l’article 11.2 del RMC, que són:
a) Nom de la Consulta: Acord amb SNP ESCÒCIA
b) Pregunta de la Consulta: Vols que el Consell arribi a un acord amb l’SNP escocès de col·laboració i ajuda per què el procés d’independència de Catalunya es faci conjuntament i de forma paral·lela al procés d’independència d’Escòcia?

c) Respostes possibles de la consulta:

 • No

d)  Àmbit territorial o sectorial del cens a consultar: Tots

e) Previsions de calendari de realització: Al mateix ritme que l’SNP

f) Percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles: 50%

SEGON.- Complets els requisits anteriors s’ha procedit a examinar si l’abast temàtic o funcional de la consulta plantejada es troba dins dels paràmetres fixats en l’article 4 del RMC per les consultes d’iniciativa popular.
En aquest cas la consulta plantejada es troba dins l’abast temàtic o funcional previst en l’article 4.1 del RMC perquè es refereix a aspectes regulats a l’article 1 del RF atès que es pretén consultar sobre una actuació per impulsar una activitat de caràcter polític amb finalitat d’implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma de República.

TERCER.- Verificada la legitimitat del proposant, que la consulta conté les dades mínimes exigides a l’article 11 punt 2 i l’abast temàtic o funcional de la consulta dins del que disposa l’article 4.1, en compliment del que disposa l’article 11 apartat 6 punts b) i d) del RMC s’ha de procedir a la verificació de la pertinència de la pregunta i respostes segons el que exigeix l’article 11 apartat 5 del RMC i la definició i adequació de la consulta a la resta de paràmetres tècnics com abast territorial o sectorial
L’article 11 apartat 5 del RMC exigeix que en tots els casos, tant la pregunta com les respostes, siguin clares, entenedores i els més breus possibles. Ha d’estar expressada en frases en indicatiu i sense subordinades, i sense que la pregunta contingui disjuntives o alternatives.

En aquest cas la pregunta formulada no reuneix els requisits exposats perquè no està formulada en indicatiu i conté subordinada.

L’abast territorial o sectorial de la consulta proposada, en aquest cas “tots” entès com la totalitat del cens s’adequa a allò que preveu l’article 3 punt 2 del RMC.

La consulta no compleix tampoc el paràmetre tècnic respecte al percentatge de vot mínim per considerar aprovada una opció en funció del nombre de respostes possibles atès que la pregunta té dues respostes possibles i es fa impossible acceptar com a aprovada una opció amb el 50% del vot perquè és un resultat que es podria donar alhora en les dues respostes totalment incompatibles entre si. Entenem que el que planteja el proposant no respondria a la idea del percentatge mínim necessari per considerar aprovada una opció sinó que possiblement faci referència al percentatge mínim de participació per acceptar com a vàlid el resultat de la consulta, concepte que no és el que s’exigeix en l’apartat 11 punt 2 apartat f) del RMC.

QUART.- Un cop verificades les característiques pròpies de la consulta i considerant que la proposta rebuda no compleix tots els requisits i condicions establerts al RMC, la Sindicatura Electoral RESOL NO APROVAR la consulta tal com ha estat formulada, i notificar la present resolució al proposant.

Barcelona a 15 de febrer de 2023
La Sindicatura Electoral


Acord de Govern del Consell de la República de 27 de gener de 2023


 

El Govern del Consell reunit en sessió ordinària, per majoria absoluta del seus membres ha establert i acordat:

Primer.-  Que el Codi General del Consell de la República, aprovat en el ple ordinari de l’Assemblea de Representants de  18 de setembre de 2022,  en l’article 701, “Dels comptes i les finances del Consell, dins del Títol VII “Els comptes i les Finances i l’Estructura Administrativa”, regula: 

“TÍTOL VII. —  Article 701.  Els comptes i les finances del Consell de la República són sotmesos a seguiment, valoració i control d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern que es reuneix trimestralment. La informació i les deliberacions de la comissió tenen caràcter reservat. La funció de la comissió mixta és rebre la informació d’ingressos i despeses del Consell de la República de part dels responsables de gestionar-ne les finances. A principi de cada semestre (els mesos de gener i de juliol), la comissió eleva al ple de l’Assemblea de Representants un informe d’avaluació dels comptes del Consell. Aquesta comissió mixta de seguiment, valoració i control de comptes queda regulada en el Codi de l’Assemblea de Representants.”

Segon.-  Que en el citat precepte, es parla d’una comissió mixta de membres de l’Assemblea de Representants i del Govern, que es reunirà semestralment, amb les funcions específiques de seguiment, valoració i control dels comptes i les finances del Consell de la República. 

Funcions que responen  a la voluntat  de garantir la transparència així com el Dret d’informació dels membres del Consell, sobre l’estat financer del mateix; sense oblidar la sensibilitat de la informació en un escenari de repressió i persecució per part de l’Estat Español i atenent a  la condició, de tots els membres del Consell, d’Independentistes i, per tant, com a “Grup Objectivament Identificable”. 

Tercer.- Que com també recull l’articulat citat, aquesta comissió mixta serà regulada i, per tant, constituïda d’acord amb l’establert en el Codi de l’Assemblea de Representats, Codi que a dia d’avui es troba en fase d’elaboració, el que comporta la inoperància de l’establert en el Codi General i com a conseqüència la impossibilitat de dur-se a terme el seguiment, valoració i control dels compte i finances del Consell. 

Quart.- Que davant l´exposat el Govern del Consell com a garant dels Drets dels membres del Consell, i emparat en l´exercici de les seves funcions executives i de desplegament normatiu, ha acordat sol·licitar al responsable financer del Consell, el Director Executiu, la informació relativa al pressupost, és a dir als comptes i finances del Consell. Amb l’objectiu de traslladar la mateixa, per analogia i buscant respectar la naturalesa de la composició de la comissió mixta regulada en el Codi General, a la Presidenta de la Mesa de l´Assemblea de Representats, a la Presidenta de la Comissió d´Acció Econòmica  i al Vicepresident del Govern, o aquells en que aquests deleguin. I per suplir provisionalment les  funcions d’aquesta, regulades en l’article 701 del Codi General.

Dita informació es lliurarà sota un compromís de confidencialitat, atenent al contingut de la informació i en termes de seguretat.  Permetent que els receptors es reuneixin, amb caràcter reservat, per avaluar els comptes, i així poder elevar, a porta tancada, a l’Assemblea de Representants, la informació relativa al pressupost, és a dir de l’estat de comptes i finances del Consell. En la dita sessió podrà participar a petició de qualsevol dels receptors de la informació financera, el Director Executiu  del Consell.