Resolució num. 6 del Govern del Consell de la República


 

En data diumenge 18 de setembre de 2022, va tenir lloc el ple ordinari de l’Assemblea de Representants en la que es va aprovar el Codi General del Consell de la República. El Codi General del Consell de la República, recull en la seva Disposició Transitòria, Primera, amb el nom d’”Entrada en vigor”, que el Codi General del Consell entrarà en vigor de manera provisional l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea de Representants. Afegint, que haurà de ser referendat pel cens del Registre Ciutadà, en el termini màxim dels tres mesos posteriors. El Govern del Consell, legitimat per les funcions que l’hi atorga l’article 6 del Reglament de Mecanismes de Consulta (RMC), per iniciativa pròpia i per mandat de l’Assemblea de Representants:

Acorda sol·licitar d’acord amb l’establert a l’article 11 del RMC, la celebració d’una Consulta de caràcter vinculant, d’acord amb el que estableix l’article 7.1.a) del RMC amb Article 9, del Reglament Fundacional, on es defineix l’àmbit temàtic funcional del Consell. (Reglament vigent a l’emparament de la Disposició Transitòria cinquena del Codi General) per donar compliment en la seva Disposició Transitòria, Primera, amb el nom d’”Entrada en vigor”, que el Codi General del Consell. 

En complimentem de l’establert en l’article 11 del RMC, el nom de la consulta és, “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”.

La pregunta de la Consulta és: Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?

Sent les respostes possibles, SI / NO / ABSTENCIÓ

El cens a consultar és el cens dels registrats i el vot mínim per considerar aprovada una opció, la majoria absoluta dels participants.

Les dates proposades per la consulta són des del divendres 9 de desembre a les 10 h fins al divendres 16 de desembre a les 10 h.

Govern del Consell

23 de novembre 2022


Propostes de Resolució aprovades al ple de l’Assemblea de Representants del 26 de novembre del 2022


 

Proposta de Resolució 1– Constitució de la Comissió per a l’elaboració de l’avantprojecte de la Llei Electoral de la República catalana.
Resultat
: Aprovada
Vots: Sí: 67 (74.44%) No: 18 (20%) Abstencions: 5 (5.56%)

Proposta de Resolució 2 – Per tot el que hem exposat reclamem que el Consell de la República destini recursos a la defensa legal d’Albert Donaire i, si s’escau, els necessaris per poder presentar denúncies contra els que li han causat la repressió que pateix. També demanem un comunicat del Govern del Consell de la República i de l’Assemblea de Representants assenyalant al govern de la Generalitat com a executor de la repressió als independentistes pel fet de ser-ho i amb més acarnissament en el cas que siguin funcionaris.
Resultat
: Aprovada
Vots: Sí: 53 (58.24%) No: 17 (18.68%) Abstencions: 21 (23.08%)

Proposta de Resolució 3– Proposta de Resolució amb relació a les eleccions que venen municipals i els possibles pactes de Govern i alcaldies.
Resultat
: Aprovada
Vots: Sí: 37 (40.66%) No: 33 (36.26%) Abstencions: 21 (23.08%)

Proposta de Resolució 4 – Resolució sobre sobirania energètica
Resultat
: Aprovada
Vots: Sí: 81 (89.01%) No: 5 (5.49%) Abstencions: 5 (5.49%)

Proposta de Resolució 5 – La Cultura un Dret Universal a la República Catalana.
Resultat
: Aprovada
Vots: Sí: 80 (87.91%) No: 0 Abstencions: 11 (12.09%)