RESOLUCIÓ Núm. 15


 

RESOLUCIÓ núm. 15, de 9 de desembre de 2021, de la Sindicatura Electoral del Consell per la República Catalana, relativa a la substitució de representant per renúncia.

En compliment de les disposicions de l’article 23 punt 2 en relació amb l’article 20 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) en relació amb les competències que li són pròpies a aquesta Sindicatura quant a la proclamació de candidats electes i la seva substitució en cas de vacant o renúncia dels representants, en sessió celebrada el 9 de desembre de 2021 i amb l’assistència de tots els seus membres titulars, ha adoptat per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANT RENÚNCIA

PRIMER.- L.P.B., escollit representant a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció territorial de l’ALT PIRINEU ARAN I ANDORRA ha presentat, per motius personals, la renúncia a càrrec seu.

SEGON.- En compliment del que disposa l’article 23 apartat 2 del REAR en el dia d’avui es fa pública la proclamació del candidat A.C.R., següent més votat de la circumscripció territorial ALT PRINIEU ARAN I ANDORRA, com a representant electe de l’Assemblea de Representants del Consell per la República en substitució de L.P.B.

TERCER.- El candidat, segons disposa l’article 23 punt 1 del REAR haurà de procedir a l’acceptació del seu càrrec dins els dos dies posteriors a aquesta proclamació.

Barcelona, a 9 de desembre de 2021
La Sindicatura Electoral


Constitució oficial de les Comissions de l’Assemblea de Representants


 

El 6 de desembre del 2021 es van constituir cinc Comissions de l’Assemblea de Representants en sessions telemàtiques presidides per la presidenta de l’Assemblea de Representants del Consell per la República Ona Curto, segons el Decret 3/2021. Les Comissions, segons l’article 2 del mateix decret, van quedar constituïdes i es varen elegir les corresponents meses que están integrades pels menbres següents:

Comissió Legislativa Orgànica (CLO)

 • Presidència: Roger Vilaseca
 • Vicepresidència primera: Lídia Bargas
 • Vicepresidència segona: Teresa Rosell
 • Primera Secretaria: Jordi Manyà
 • Segona Secretaria: Maria Mercè Jou

SESSIÓ DISPONIBLE (CLO)

Comissió d’Acció Política Interior (CAPI)

 • Presidència: Maria Mas
 • Vicepresidència: Albert Donaire
 • Secretaria: Montserrat Martí

SESSIÓ DISPONIBLE (CAPI)

Comissió d’Acció Internacional (CAI)

 • Presidència: Maria Pilar Gil
 • Vicepresidència: Lluïsa Baltrons
 • Secretaria: Salvador Ribot

SESSIÓ DISPONIBLE (CAI)

Comissió d’Acció Econòmica (CEF)

 • Presidència: Maria Rosa Vila
 • Vicepresidència: Jan Botey
 • Secretaria: Anna Desoi

SESSIÓ DISPONIBLE (CEF)

Comissió d’Acció Cultural (CAC)

 • Presidència: Rosario Palomino
 • Vicepresidenta: Teresa Calveras
 • Secretaria: Júlia Balés

SESSIÓ DISPONIBLE (CAC)